Välkommen till min hemsida

Här finner du en kort presentation av mig och kan se vad jag arbetar med.

Jag arbetar med bilder, främst i akvarell.

Mina bilder berättar oftast om landskapet och naturen som omger oss och kanske speciellt om skärningspunkten mellan det av människan skapade kulturlandskapet och den natur som kanske är på väg att återerövra det som en gång tagits i mänskligt bruk.

Årstidernas rytm och dygnets växlande ljus är också något som inspirerar mig.

Men till sist handlar det ändå om att få till någon sorts samklang mellan färg och form.

Glenn

glennlarsson.com